Hinna Brass

- voksenkorpset i Hinna bydel

Roy Holtan blir Hinna Brass sin nye dirigentVi er svært glade for å fortelle at Roy Holtan har tatt på seg ansvar for å være musikalsk ansvarlig og dirigent for Hinna Brass neste perionde!


Roy Holtan vokste opp i korpsbevegelsen i Larvik og spilte i mange år i Nanset Ungdomsmusikkorps. Etter utdannelsen fikk han fast plass i Stavanger symfoniorkester hvor han fremdeles spiller. Han kom til Stavanger i 1987 og er en mangfoldig musikant fra trompeter i symfonien til jazz, funk og bukkehorn om sjansen byr seg.


Roy har spilt med Hinna ved flere anledninger, senest som solist under veldesighetskonsert for Bolivia 2019, og Tapas Brass 2018. Han er også brukt som instruktør og rådgiver, i tillegg til at han har dukket opp på øvekser fordi han liker å spille - en ekte musikant!


Vi gleder oss til samarbeidet!
Om Hinna Brass


Vi er et brassband med omtrent 25 aktive, voksne medlemmer og øver på Jåtten skole hver onsdag mellom 19.30 og 22.00.
Korpset har et aktivt styre, faste komiteer og en trofast musikalsk stamme. Aktivitets- og ambisjonsnivået vårt er tilpasset voksne/ungdommer som er i arbeid. Medlemmene vil gjerne spille i et sosialt korps som låter bra og har et forutsigbart program. Målsettingen vår er å ha det kjekt på øvelsene, stadig løfte oss musikalsk og få påfyll av energi!
Vi har hatt stor musikalsk fremgang de siste årene, og vi ønsker å ha noe å strekke oss mot. Aktivitetsnivået varierer noe, men vi har deltatt på, og vurderer fortløpende, aktiviteter som: Årskonsert/ Tapasbrass, huskonserter, julekonserter, juletrefestspillinger, oktoberfestspillinger, Siddis Brass, veldedige arrangementer, 17.mai, og
bykonserter. Besøk gjerne vår hjemmeside hinna-brass.no for mer informasjon.
Vi søker et etter en musikalsk leder /dirigent med relevant musikalsk og pedagogisk utdannelse og erfaring. Du må forstå ambisjonsnivået vårt. Det er viktig for oss at du klarer å inspirere og samle korpset samtidig som du passer på at de individuelle medlemmene får mulighet til å utvikle seg musikalsk. I den kommende perioden må vi sammen jobbe med å rekruttere yngre musikere. Personlige egenskaper inkludert aspirasjon, gode samarbeidsevner og kreativitet vil bli vektlagt.

Søknadsfrist: 31 Mai 2019
Tiltredelse: Etter avtale, tilpasset vårt høst-program 2019 (tentativ 14 august, 20 september, 1 november eller 1 januar 2020). Indiker i søknaden når tiltredelse er mulig.
Spørsmål om stillingen, samt søknad med CV sendes til styrets leder Marit Døvle;
marit.dovle@gmail.com, tlf 48114289